Wagyu

nWagyuWagyu är japanska och betyder japansk nötboskap. Det är ett samlingsnamn för fyra underraser alla med ursprung från japan. De fyra underraserna är svart, röd, korthornad och kullig Wagyu. Underraserna svart och röd wagyu finns utanför japan medan korthornad och kullig Wagyu endast finns i japan. Exporten av levande djur och genetiskt material från japan är stoppad då djuren är klassade som nationell skatt. De djur som finns utanför japan stammar alla från 44 djur som exporterats mellan 70 till 90 talet.

Wagyu är ursprungligen drag och packdjur som avlats för egenskaper såsom uthållighet och dragförmåga. Detta gav upphov till ett intramuskulärt fett som kunde brukas som energidepå. Det är detta intramuskulära fett som idag ger wagyuköttet dess karaktäristiska marmorering. Rasen har en del genetiska blodslinjer med olika egenskaper, dessa linjer stammar från isolerade grupper av djur som gav upphov till ett liknande genetiskt material, några av dessa linjer är tajima, shimane och fujiyoshi. Av dessa så är tajima en framstående linje med avseende på armorering.

Wagyukött finns i begränsat omfattning att få tag på runt om i världen. Wagyukött producerat i vissa begränsade områden i japan bär namnet efter detta område, det mest berömda av dessa kanske är Kobe där den berömda kobebiffen produceras. Då japanerna inte lyckats skydda detta utanför sina gränser så finns även en del produkter såsom ”american kobe beef” där kvalitetskraven inte är lika strikta.

Kött som produceras utanför japan av renrasiga djur kan däremot kallas kött från fullblodswagyu. Korsningsar med wagyu är vanliga utanför japan.

Wagyu i Sverige är en relativt nytt, idag är det en handfull uppfödare som håller Wagyu och dessa har ett hundratal djur.

Svenska Wagyuföreningen startades 2013 för att verka för sprida information om rasen och att medverka till att kvalitetsförbättra rasen.