Beskrivning

Friskatorpets kött är saftigt och mört och det håller en mycket hög och jämn kvalitet. Köttet får sin kvalitet tack vare att djuren har en längre uppfödningstid med
bete. Djurslagen är kviga eller stut.

Betesdjuren har en annan typ av fettuppbyggnad där fettet är insprängt i muskelmassan (marmorerat). Fettuppbyggnaden blir sådan tack vare att djuren har vuxit upp på bete och rört sig mycket. Marmoreringen gör köttet extra smakrikt eftersom smaken sitter just i fettet och den gör att köttet håller sig mört och smakrikt ända fram till tallriken.

Korna äter endast gräs sommartid och vintertid får de drank och restprodukter från den Skånska livmedelsindustrin tillsammans med hö, halm och ensilage.