Historia

Friskatorpet startade med köttproduktion på skjutfälten i Rinkaby 1973.

Vid starten fanns ca 30 djur vilket successivt har ökats till dagens ca 300 kalvande kor. Djuren lever hela sitt liv ute, under vintern i skydd av skog. Skjutfälten har betats sedan förra sekelskiftet för att förhindra gräsbränder. Först av militärens hästar sedan av nötkreatur. På senare år har man upptäckt vilken oerhörd fauna och djurliv detta skapat. Markerna ingår numera i Natura 2000 som skapades av EU för att bevara utrotningshotade växter och djur. Detta innebär att markerna skall betas för att främja de växter och örter som finns här.

Betet förhindrar att markerna växer igen och minskar risken för gräsbränder vid skjutning.
Idag består besättningen av två delar, dels en renrasig Angusbesättning med ca 100 kor och dels en korsningsbesättning med mycket Angus för köttproduktion.